Large scale food production

Grow your own fish and vegetables – GROW YOUR CITY!

 

–The global population is estimated to reach close to 10 billion by the year 2050 (source: The Guardian July 2015) The world is urbanizing in a speed we have never seen before: 12 new New York cities are being built per year (source: http://newclimateeconomy.report/).

–The demand for healthy food and sustainable ways of production around the globe is enormous. –Markets and people are demanding smart solutions for food production, especially in smart cities.

UrbanFeed delivers smart integrated units for large scale, year round sustainable production of fish and greens – with minimum use of energy, minimum waste and close to zero CO2 emissions.

Rita Westvik at TEDx 2016: GROW YOUR SMART CITY!

THE URBANFEED TEAM

Rita Westvik is the founder and CEO of UrbanFeed.

Rita Westvik is the founder and CEO of UrbanFeed.

Rita Westvik has a broad background from 
- media: NRK, TV3, radiOrakel 
- politics: Political adviser in The Ministry of Health and Social Affairs and in The Ministry of Foreign Affairs/Trade and Shipping (Gro Harlem Brundtland’s Gvmnt 1992-1996) and 
- R&D: Senior adviser in SINTEF Technology and Society from 2001-2010 in the fields of knowledge management, innovation and foresight.


Westvik finished the Master program “Scenarios, foresight and strategy” at The Norwegian School of Management in 2008. She also holds a bachelor degree in social work/community work.

She was founder of Futurama AS 2000 and of UrbanFeed AS - together with AquaOptima - in 2015. 

Westvik was President of The Polytechnic Society in Oslo 2005-2007.
She has designed and hosted several conferences in the field of innovation and societal implications of accelerating technologies.
She is dedicated to understanding change processes, social competence, cross disciplinary dialogue, innovation in public and private sector, knowledge management, CSR, North-South cooperation with emphasis on sustainable food/energy production and futures studies. 

At present she works with AquaOptima, Acando, Energime and Socolof (New York), COWI, PODnet, Grønt Skifte/BBBLS, Royal Green Gas (Cairo), S.K. Das (Mumbay/Calcutta) and others, focusing on the emerging bioeconomy and smart cities and communities.

Knut Bårdsen is Chairman of the Board in UrbanFeed AS.

knut

Knut is a top management consultant veteran with more than 30 years experience from executive level consulting and operative positions in large companies and the public sector in Norway and internationally. 

Knut has his consulting history from Nordic Change, KPMG, Rokade, Indevo and Bain & Company with positions as founder, leader and top management advisor. Knut is a founding partner of Nordic Change and a co-founding partner of Rokade.
He has a professional profile as a specialist and implementer of empowered strategic change and change management of complex transformations in larger enterprises, with comprehensive experience from strategy, mergers and acquisitions, post merger integrations and turn-around projects.

Knut holds an MBA with honour from University of Wisconsin-Madison (Fulbright Fellowship), a MS (sivilingeniør) in electrical engineering and computer science from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), and has officer training from the Norwegian Army.

Anne-Kristin Stoknes (left) is member of the board in UrbanFeed.
She has broad experience in the oil and gass industry in Norway and Internationally. She also has six years experience in the waste management sector, including working for the Norwegian Environment Agency with recycling of waste, development of the Norwegian waste politics and waste incineration plants. The experience also covers concept development of a biogas and bio fertilizer processing plant. She holds as Master in Chemistry from the Norwegian University of Science and Technology. 

Margrethe Valler is COO + Project Developer in UrbanFeed.
She is highly engaged in sustainability and has a broad experience as CEO and owner of the real estate company Rollsconsult AS. Margrethe holds a Master degree in Entrepreneurship and Innovation from the Norwegian University og Life Sciences. Her thesis is based on a Social Impact Assessment for a social enterprise aquaculture city in Papua New Guinea. She has also served  as an active local politician in Oslo for the Green Party, MDG.  

INTRODUCTION of OptiFeed, developed by Acando 2018, by IIOT-officer Rune Larsen and team:

 • The OptiFeed is a specially designed and developed cloud-based proprietary sensor and control system, which monitors and analyses all the systems in an UrbanFeed system.

 • The OptiFeed integrates and uses data from the UrbanFeed sensors and/or data-systems. Conventional NFT and Fish Farming systems are in constant flow and operate 24/7, while UrbanFeed`s is responsive to the actual the environment around the plants in Real Time using state of the art machine learning and artificial Intelligence. Rather than a fixed time and volume, the environment around the plant is monitored by a proprietary sensor and irrigation is based on the plant’s size, growth, metabolism and real time requirements.

 • The Optifeed is also responsible for monitoring and controlling CO2, pH, Humidity, Temperature and more. It allows for optimal growing conditions over time to be systematically reverse engineered and then programmed for more granular control than ever before possible.

COWI2

COWI is a leading consultant group within engineering, economics and environmental science. COWI is UrbanFeed’s projecting partner.

https://www.cowi.com

https://www.cowi.com

 

With offices across the world COWI’s 6,600 employees are at given point working on more than 12,000 projects.  They help us to grow our potential through complex challenges and join us in shaping a more coherent and sustainable futures.

Our Norwegian COWI-partners are Ståle Werner Nielsen and Øyvind Aaleskjær.

urbanfeed_fishgreen_food_production.jpg
 

FISH & GREENS
Year round food production

 

UrbanFeed in Media

 • KLIMASMART MAT KRONIKK i Adresseavisa august 2018: KLIMASMART MATPRODUKSJON

  Kronikk av 

   Margrethe Valler, utdannet innen innovasjon og entreprenørskap ved NMBU, 

   Rita Westvik, utdannet innen scenarier og fremtidsforskning ved BI o 

   Anne-Kristin Stoknes, utdannet prosessingeniør fra NTNU

  Mange tar nå til orde for å dyrke mer grønnsaker under tak og tak i byer, noe som er enda mer aktuelt etter en uvanlig varm og tørr sommer, hvor vi daglig hører om kornsvikt, ødelagte avlinger og masseslakt i nyhetene. Værmeldingen fremover er varmere og tørrere; våtere og villere. Og mer uforutsigbar. 

  Fremtiden begynner nå. Kan vi tenke, utvikle og bygge smartere løsninger for fremtidens matproduksjon her i landet? Kan deler av subsidier, erstatninger og krisepakker til dagens matprodusenter øremerkes utvikling av mer klimasmarte måter å produsere mat på? Som er tilpasset værmeldingen og som både er økonomisk og økologisk bærekraftige? Norsk industri og næringsliv har i prosjektet Drømmeløftet - en dialog initiert av Innovasjon Norge med 3.500 deltakere i 2015 - bl.a. pekt ut viktige mulighetsområder som bio-økonomi, ren energi og smarte samfunn.

  Å bruke noen av milliardene til landbruket på nyskaping og endring av produksjonsmåter kan bidra til nye norske blågrønne næringer med stort globalt eksport-potensial i en tid hvor merkevaren NORGE er lansert og skal profileres gjennom The Explorer, det nye utstillingsvinduet for norske, grønne løsninger.

  Smarte byer er tidens snakkis og tema på de de fleste relevante konferanser for tiden. Selvkjørende biler, energieffektive bygg og digitale tjenester er viktig for å bygge bedre og smartere bysamfunn; 70% av menneskene på kloden bor nå i byer. Smarte byer bør også fokusere på smart matproduksjon: Smart, klimavennlig produksjon av ureist fersk fisk og grønt er fullt mulig å bygge NÅ.

  “Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century.”— Peter Drucker, Management Expert & Economist

  The rapid development of aquaculture in recent years has been likened to a “Blue Revolution” that matches the Green Revolution”— Jeffrey Sachs

  RAS (resirculating aqua systems) er en landbasert og smart måte å produsere fisk på; kanskje flere bønder vil bygge fiskefjøs? 
  FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) sier at akvakultur vil vokse med 40% innen 2030 (kilde: Intrafish). Norske lakse-oppdrettere satser stort på RAS. 

  I en spesial-rapport med fokus på sjømat fra DnB Markets heter det: “The development of technology from flow-through systems to RAS with ~99% recycling of water has been a game changer.

  Landbasert storskala fiskeproduksjon er en lønnsom og smart måte å produsere mat på fremover. I lukkede anlegg på land er det verken lus eller rømming – og god kontroll på vannkvalitet. Ingen vaksiner/antibiotika, reduserte frakt-kostnader, lav dødelighet og bedre fiskevelferd er noen av fordelene ved landbasert oppdrett; noebevisste kunder verdsetter.

  Fôr er en avgjørende – og utfordrende - faktor, ikke minst om fiskeavføring/døde individer/fôr-rester skal gjen-brukes som plantefôr – i sirkulærøkonomiens tid. Kort fortalt er fiskebæsj og CO2 (som fisken også produserer) plantenes favoritt-meny. I et sirkulært bio-økonomisk produksjonsperspektiv er samlivet mellom fisk og planter en særdeles god løsning. Smarte monitorerings- og styringssystemer er allerede utviklet – for å overvåke og kontrollere alle vitale parametere for vekst både i RAS-anlegg og i veksthus. Som nevnt er RAS svært effektivt mht gjenbruk av vann. Det er også utviklet løsninger for å høste fuktighet og gjenbruke vannet i veksthuset. Transparente veksthus med smart isolasjon gir 80% reduksjon av energikostnader og muliggjør helårlig drift. Tilnærmet null–utslipp av klimagasser gjør slike integrerte blå-grønne anlegg bærekraftige også i et fremtidsperspektiv, både økonomisk og miljømessig. I tillegg kan klimasmart produksjon i lukkede økologiske omgivelser (CEEClosed Ecological Environments) gi muligheter for læringsarenaer for skoler/universiteter og for rehabilitering av mennesker i behandling (eksempelvis sykehus, fengsler; omgang med levende planter og dyr har beviselig god helse-effekt) - i tillegg til å være lønnsomme arbeidsplasser generelt for fremtidens matprodusenter. Vi trenger flere bønder i byen og i bynære strøk. Verden urbaniseres raskt, befolkningen på kloden ventes å være 9-10 milliarder i 2050 og krig og klimaødeleggelser fører til flere og større flyktningestrømmer. Verden trenger mer mat – og klimasmarte løsninger for produksjon av mat, som krever radikal nytenking. 

  Radix betyr rot, og å rykke opp noe med roten for å tilpasse oss nye forutsetninger er i tråd med sunt bondevett. 

  I smarte, storskala produksjonsanlegg for fisk og grønt kan vi dyrke både jordbær, blomkål og tropiske arter i de mengder og til de tider vi selv planlegger. Vi kan dyrke hele året i kontrollerte omgivelser, med mindre risiko for naturgitte ødeleggelser av avlinger. Kunnskapen og teknologiene fins. 

  Under Arendals-uka arrangerer Cicero og Handelsbanken et seminar med overskriften EKSTREMVÆR-EKSTREME KOSTNADER. Norge kan gjøre pioner-arbeid om vi samtidig med klimatilpasning også satser på radikalt nye løsninger innen matproduksjon NÅ; ikke sant, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen?

  TIDLIGERE PRESSEOPPSLAG:

 • Eksklusiv oppdrett ved Bastøy fengsel (Fiskeribladet 23.12.16)

 • Mat-oase på Dora? (Adresseavisa, 04.07.2016)

 • Her vil fengsselssjefen dyrke grønnsaker, produsere oppdrettsfisk og huse innsatte (Teknisk Ukeblad, 26.02.2016)

 • Rita Westvik og Aqua Optima med nytt selskap (IntraFish, 22.02.2016).

 • Oppdrett på Bastøy fengsel? - Vi er veldig gira (IntraFish, 22.02.2016).

 • Urbanfeed AS inn i NCE Smart Incubator (NCE Smart Energy Markets, 16.02.2016)

 • OSLOMAT: Slik vil Rita Westvik og partnere utvikle urban fiskeoppdrett og grønnsakproduksjon (Oslo Business Memo, 12.02.2016).

MEETING WITH THE FORMER NORWEGIAN MINISTER OF FISHERIES

The UrbanFeed-team met with the former Minister of Fisheries and his professional advisers. Our goal was to make him aware of our ambition to develop large scale production of fish and vegetables in closed environments/ integrated UrbanFeed Units. The Minister and his team showed great interest in our tech solutions – both for the transparent regenerative architecture and especially for the smart sensor based surveillance and monitoring system, developed by Altran. 03.08.2016.

Rune Larsen (CEO Altran Norway), Olbert Aasan (CEO Rissa Development KF), Børge Søraas (CEO AquaOptima), Rita Westvik (CEO UrbanFeed), Arild Åserud (CEO Northman), Per Sandberg (Norwegian Minister of Fisheries), Tor Frydenberg (Advisor NCE Smart Energy Markets), Hans Kristian Hustad (Chairman of the Board UrbanFeed) and Eivind Norman Borge (Mayor Hvaler).

Rune Larsen (CEO Altran Norway), Olbert Aasan (CEO Rissa Development KF), Børge Søraas (CEO AquaOptima), Rita Westvik (CEO UrbanFeed), Arild Åserud (CEO Northman), Per Sandberg (Norwegian Minister of Fisheries), Tor Frydenberg (Advisor NCE Smart Energy Markets), Hans Kristian Hustad (Chairman of the Board UrbanFeed) and Eivind Norman Borge (Mayor Hvaler).

Embed Block
Add an embed URL or code. Learn more
Urbanfeed_roof_soap.jpg

OUR GOALS

OUR GOALS

1. Sustainable production of seafood and vegetables in closed ecological environments (CEE)

2. Circular eco-system, wasteNOwaste

3. Energy efficient transparent buildings

4. Close to zero emissions

5. Customization to different climate zones & markets

OUR VALUES: 5 T

TALENT

TIMING

TRUST

TRANSPARENCY

TEMPO

UrbanFeed ClimateSmart FoodLab 2019

 

Oslo is awarded Europe’s Environmental Capital in 2019. UrbanFeed explores possibilitis to establish an integrated smart demo-unit for growing vegetables and seafood in controlled, closed surroundings, including waste management.

Potential design of a demo unit.

Potential design of a demo unit.

 

 

 

 

Public files